Mercedes-Benz izstrādā jauna tipa klimata kontroli

Mercedes-Benz kā pirmais auto būves uzņēmums no 2017.gada sāks lietot klimata kontroles iekārtas, kurā gaisa dzesēšanai tiek izmantots oglekļa dioksīds.

No 2017.gada 1.janvāra visiem Eiropas Savienībā reģistrētajiem jaunajiem auto būs jāatbilst jaunam klimata kontroles iekārtu standartam. Proti, gāzei, kas tiek izmantota gaisa dzesēšanai kondicionēšanas iekārtās, siltumnīcas efekta potenciāla (Global Warming Potential jeb GWP) indekss nevarēs pārsniegt 150. CO2 vairāk nekā lieliski atbilst šim ierobežojumam, jo tā GWP ir 1, ziņo auto motor und sport.

Šobrīd Mercedes-Benz veic testēšanu, bet jau 2016.gada nogalē jaunā tipa Thermotronic iekārtas tiks ietvertas S un E klases automobiļu aprīkojumā. Visu zīmola modeļu klāstu gan līdz 2017.gada 1.janvārim aptvert gan neizdosies, jo Mercedes-Benz skatījumā tas vispār nav iespējams.

Pārējām modeļu saimēm tādēļ no 2017.gada 1.janvāra klimata kontroles iekārtās tiks pildīta dažādi vērtētā dzesēšanas viela R1234yf, kuras GWP ir 4.

Arī tā lieliski pilda savas funkcijas, pilnībā atbilst normatīviem un ir izmantojama visās kondicionēšanas iekārtās bez nepieciešamības tās pārbūvēt. Tiesa, pirms vairākiem gadiem drošības testos pēc sadursmes eksperti novērojuši, ka tad, ja R1234yf noplūst karstajā motortelpā, var rasties ārkārtīgi indīgi fluorūdeņraža tvaiki. Tieši šā iemesla dēļ Mercedes-Benz līdz ar citiem autoražotājiem pauda apņemšanos izstrādāt CO2 dzesēšanas sistēmas.

Jāpiezīmē, ka nolūkā mazināt riskus, kas saistīti ar R1234yf lietošanu, Mercedes-Benz inženieri ir izstrādājuši un patentējuši īpašu motortelpas dzesēšanas sistēmu.